Skip to content

Multinacionális vállalatoknak

EHS/HSE/SHE szaktevékenységre van szüksége?
Akár a teljes osztály működtetésére?
Szakértői tevékenység, hatósági kapcsolattartás?
Munkavédelmi tudatosság növelés vagy
biztonságtechnikai felülvizsgálat?

 

 

Állunk rendelkezésükre a munka- tűz- környezetvédelem minden területén!

Komplett munkavédelmi szolgáltatások

Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében lévő nagyvállalatok számára

Sok éves tapasztalat

Sok éves közvetlen tapasztalattal rendelkezünk mind alkalmazotti, mind külsős támogati jogviszonyban.

Hosszú távú szerződések

Partnereinkkel hosszú távú kölcsönös bizalmon alapúló együttműködést alakítunk ki, valamennyi szerződésünk tartalma bővült az együttműködés megkezdéséhez képest.

Bartók és Fiai munkavédelmi cég

Megbízhatóság

Számtalan hatósági, tanúsító, külső és belső audit során soha nem tártak fel szaktevékenységünkből fakadó eltérést.

Szolgáltatások

Vállaljuk akár belső EHS/HSE szakember nélkül EHS/HSE osztály üzemeltetését valamennyi szakág szakfeladatainak ellátásával.

Azok, akik tömegesen foglalkoztatnak hosszabb ideje munkavállalókat, nagyobb tapasztalattal rendelkeznek, már tudják mennyire fontos megtalálni a megfelelő munkavédelmi szakembert. Azonban náluk sem mindegy, milyen formában és kivel szerződnek.
A legtöbben felmérték, hogy sokkal kedvezőbb feltételekkel lehetséges kiszervezni ezeket a szaktevékenységeket, de a szakemberek közül csak kevesen képesek széleskörű ismeretekkel, szaképesítésekkel elvégezni a szükséges feladatokat.

Cégvezetőnk évtizedes multinacionális vezetői tapasztalata és többezer fős vállalatok EHS/HSE/SHE osztályának vezetésével szerzett tapasztalata egyedülálló szolgáltatási színvonalat tesz lehetővé számunkra. Mélységeiben ismerjük és megértjük a multinacionális vállalatok működését és annak managementjének logikus gondolkodását. Munkavédelmi cégünk története során egyetlen megbízónk sem bontotta fel velünk az írásos megállapodásunkat, sőt valamennyi szerződésünk tartalma bővült az eredeti tartalomhoz képest. Tevékenységünkért teljes körű felelősséget vállalunk.

– A megrendelő telephelyének hatósági ellenőrzésekor a megrendelő képviselete.
– A módosított 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet alapján munkavédelmi szakember rendelkezésre állásának biztosítása a jogszabály által meghatározott időtartamban.
– Munkavédelmi kockázatértékelés / kockázatelemzés / kockázatbecslés elkészítése, felülvizsgálata, aktualizálása esetleges változásoknak megfelelően / magában foglalva a képernyő előtti munkahelyeket, munkaeszközökkel, gépekkel történő munkavégzést, és a pszichoszociális kockázatokat.
– Intézkedési terv létrehozása és megvalósításában való közreműködés.
– Munkavédelmi oktatási tematika összeállítása, a megrendelő oktató személyzetének betanítása, az oktatási teljesítményének nyomon követése.
– Egyéni védőeszközök juttatásának szabályozása kockázatértékelés alapján, kiadás szabályozása. Az esetleges egyéni védőeszközök beszerzésében való közreműködés.
– Orvosi vizsgálatok rendjének elkészítése, közreműködés a foglalkozás egészségügyi szolgálattal, orvosi vizsgálatok koordinálása, érvényességek nyomon követésének felügyelete.
– Gépi berendezések, munkaeszközök munkavédelmi üzembe helyezést, használatba vételét megelőző vizsgálata és munkavédelmi üzembe helyezési eljárása.
– Gépek, berendezések, munkaeszközök időszakos biztonsági és ellenőrző felülvizsgálata.
– Munkahelyre szabott, egyedi munkabiztonsági nyomtatványok elkészítése.
– Megfelelően dokumentált, rendszeres munkavédelmi bejárások elvégzése.
– Munkabalesetek kivizsgálása, dokumentálása, hatóság felé történő jelentése.
– Foglalkozás eredetű megbetegedések kivizsgálásában való részvétel, foglalkozás egészségügyi szolgálat támogatása.
– Megrendelői igény szerint, a telephelyen alkoholszondás vizsgálat végzésének és dohányzás szabályainak kidolgozása.
– Veszélyes anyagok kezelése, szabályzatának, tárgyi feltételeinek meghatározásában, kidolgozásában való részvétel, annak mindenkori felülvizsgálata.
– Kémiai kockázatbecslés elvégzése, veszélyes anyagokkal kapcsolatos jelentések megtétele ÁNTSZ felé, biztonsági adatlapok beszerzése és felülvizsgálata, rákkeltő anyagokkal történő munkavégzés esetén jelentés a hatóságok felé.
– Munkahelyek kémiai biztonsággal összefüggő feladatainak koordinálása, belső adatlapok és címkék készítése.
– Emelőgépekkel, emelő eszközökkel kapcsolatos nyilvántartások, üzembe helyezések, vizsgálatok elvégzése, használat oktatása.
– Közreműködés elsősegélynyújtók kiválasztásában és oktatásának koordinálásában, felszerelés meghatározása és eszközök beszerzésében.
– Munkavédelmi képviselők megválasztásának, oktatásának és munkájának koordinációja.
– Munkavédelmi szabályzat, átfogó megelőzési stratégia elkészítése, aktualizálása.
– Állványok, létrák nyilvántartása, ellenőrzése, üzembe helyezése és időszakos vizsgálata.
– Jogszabályi megfeleltetés támogatása.
– Időszakos vizsgálatra kötelezett EVE-k nyilvántartása, vizsgálat koordinálása.
– Üzembe helyezést megelőző és időszakos érintésvédelmi ellenőrző felülvizsgálatok szervezése, koordinálása, elvégzése.
– Elektromos kéziszerszámok időszakos szerelői ellenőrzésének koordinálása, elvégzése.
– Iparhigiéniás mérések (légszennyező anyagok, zaj, vibráció).
– CE megfelelősség ellenőrzése, koordinálása.
– ISO 45001 rendszer kiépítése és üzemeltetése.

– Tűzvédelmi oktatási tematika összeállítása, a megrendelő oktató személyzetének betanítása, oktatási teljesítményének nyomon követése.
– Gépek, berendezések tűzvédelmi szempontú vizsgálata.
– Közreműködés és a megrendelő képviselete hatósági ellenőrzések során.
– Telephely bejárás során a tűzvédelmi használati szabályok ellenőrzése
– Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység telephelyen történő végzéséhez tűzvédelmi tanácsadás, koordináció biztosítása.
– Kötelezően előírt tűzvédelmi üzemeltetéshez tartozó dokumentációk elkészítése (megbízó a telephely működéséhez szükséges tűzvédelmi engedélyekkel és dokumentációkkal rendelkezik) (pl.: Tűzvédelmi szabályzat, kiürítés számítás, tűzriadó terv, menekülési terv).
– Tűzoltó készülékek felülvizsgálata, karbantartásának nyilvántartása.
– Tűzoltó készülékek adott területre történő felhasználásának felülvizsgálata, javaslattétel esetleges megváltoztatásukra.
– Tűzoltó vízforrások és tartozékaik felülvizsgálatának koordinálása, nyilvántartása, közreműködés alvállalkozó kiválasztásában.
– Beépített tűzjelző rendszerek felülvizsgálatának koordinálása, nyilvántartása, közreműködés alvállalkozó kiválasztásában.
– Beépített tűzoltó berendezések felülvizsgálatának koordinálása, nyilvántartása, közreműködés alvállalkozó kiválasztásában.
– Érintésvédelmi-, villamos tűzvédelmi- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok koordinálása és nyomon követése, elvégzése.
– Hő- és füstelvezető rendszer felülvizsgálatának koordinálása, nyilvántartása, elvégzése
– Gyülekezési terület kijelölésében való részvétel. Annak mindenkori felülvizsgálata.

– A jogszabályi előírásoknak megfelelően a hatósági adatszolgáltatások elkészítése és működés felügyelete.
– A megrendelő telephelyének hatósági ellenőrzésekor a Megrendelő képviselete
– Nyilvántartások vezetése, rendszeres ellenőrzése.
– Környezetvédelmi hiányosságok feltárása, javaslattétel a megoldásra, változásokkal kapcsolatos tanácsadás.
– Környezetvédelmi engedélyezési eljárások koordinálása.
– Ózonréteget károsító gázok kibocsátásával kapcsolatos feladatok koordinálása.
– Szükséges környezetvédelmi mérések koordinálása / elvégzése / csapadékvíz, környezeti zaj, szennyvíz, levegő/.
– Hulladékgazdálkodás / kezelési folyamatok kidolgozása, nyomon követése, nyilvántartása, közreműködés alvállalkozó kiválasztásában.
– Akkumulátor gyártói kötelezettségek teljesítésének koordinálása (nyilvántartásba vétel, begyűjtés, hasznosítás, adatszolgáltatás).
– Termékdíj kötelezettségek megállapítása, lehetséges mentességek, nyilvántartások, bevallások készítése.
– Környezetterhelés díj számítás, bevallás.
– Környezetvédelmi és ADR témakörökben vonatkozó jogszabályok változásainak folyamatos nyomonkövetése, ezekről havi tájékoztatás.
– ADR szállítási biztonsági tanácsadó feladatok elvégzése.
– ISO14001 rendszer kiépítése és üzemeltetése.

Vállaljuk:
– Teljes gyártóegységek biztonságtechnikai felülvizsgálatát.
– Közép- és felső vezetés munkavédelmi tudatosság növelését – oktatását
– Gyártóegység, gyártósorok áttelepítésének munkavédelmi felügyeletét, munkavédelmi felülvizsgálatát.

MUNKAVÉDELMI SZAKEMBER KÖTELEZETTSÉG KALKULÁTOR

Tájékozódjon törvényi kötelezettségeiről

Gyakran tapasztaljuk, hogy a vállalkozások egy jelentős része nincs tisztában azzal a kockázattal, amit a munkavédelmi előírások nem ismerete, figyelmen kívül hagyása jelent. Sőt, sokan azt sem tudják pontosan, milyen kötelezettségeknek szükséges eleget tenniük.

Kalkulátorunk segítségével gyorsan és könnyedén megállapíthatja, Önnek és cégének
milyen időtartamban
milyen szakképzettségi szintű
MUNKAVÉDELMI SZAKEMBERT
köteles foglalkoztatni.

Az EHS szakember feladata

Egy jól felkészült EHS szakember (az angol mozaikszó, az EHS jelentése: Environmental, Health and Safety / Környezetvédelem, egészségvédelem és munkabiztonság) átfogó és korszerű tudással rendelkezik a környezetvédelem, a tűzvédelem és a munkavédelem komplex szakfeladatai és ezen területeket érintő jogszabályok és ipari szabványok terén. Az EHS szakember biztosítja, hogy a szervezet megfeleljen a jogi követelményeknek, kidolgozza, és alkalmazza a megfelelő technológiai megoldásokat a vállalati EHS feladatok és célok elérésére.

Széles körű feladait folyamatos megbízotti vagy projekt jellegű tevékenységként is elláthatja, amelynek keretében munkavédelmi, biztonsági és környezetvédelmi képzési programokat tart és oktatási anyagokat is szolgáltat a munkavállalók számára. Támogatja a szervezeten belüli biztonsági és környezettudatossági kultúra előmozdítását és a folyamatos fejlesztés kultúráját, továbbá hatékonyan együttműködik a szabályozó hatóságokkal az ellenőrzések vagy auditok során.

 

Munkavédelmi szakemberként az EHS szakember biztosítja a vonatkozó munkahelyi egészségügyi és biztonsági előírások betartását. Felméri és értékeli a lehetséges munkahelyi veszélyeket és kockázatokat, amelyek alapján stratégiákat dolgoz ki azok ellenőrzésére és mérséklésére. Munkavédelmi szabályzatot és biztonsági eljárásokat dolgoz ki, kivizsgálja az incidenseket vagy baleseteket, azokról jelentést készít, továbbá korrekciós intézkedéseket javasol, és azokat végrehajtja az adott problémák kezelése érdekében. Mindez magában foglalja az egyéni védőeszközök használatára, az elsősegélynyújtási protokoll, a válságkezelési stratégiák, a vészhelyzeti intézkedési terv és a berendezések karbantartására vonatkozó szabályok kidolgozását is.

A környezetvédelem terén az EHS szakember feladata, hogy a környezetvédelmi előírásoknak és szabványoknak való megfelelést biztosítsa, felmérje a környezeti kockázatokat, környezetvédelmi irányítási rendszereket dolgozzon ki, és vezessen be. Továbbá, hogy figyelemmel kísérje a környezeti teljesítményt és arról jelentést tegyen, ami magában foglalja a levegő-, és vízminőség, a hulladékgazdálkodás, a veszélyes anyagok kezelése, valamint a környezetvédelmi engedélyeknek és előírásoknak való megfelelés értékelését, illetve a korszerű szakmai megoldások javaslatainak kidolgozását is.

 

Komoly referenciákkal rendelkezünk,
kérésre elküldjük a teljes portfóliónkat!