Skip to content
Kezdőlap » Maximális biztonság – munkavédelmi kisokos

Maximális biztonság – munkavédelmi kisokos

  • by
Munkavédelmi kisokos
Bejegyzésünkben röviden bemutatunk Önnek néhány fontos munkavédelmi fogalmat az egészséges és biztonságos munkakörülmények megvalósítása érdekében.

EHS szakember

(Environmental, Health and Safety / Környezetvédelem, Egészségvédelem és Munkabiztonság): a munka- tűz és környezetvédelem legalább egyik szakterületén szakképesítéssel rendelkező – ezáltal szaktevékenységre jogosult szakember, aki ideális esetben a többi területre is releváns rálátással vagy többféle területen is szakképesítéssel rendelkezik. Az EHS tevékenységek nagy részét általában a munkavédelem, kisebb részét a tűz- és környezetvédelem teszi ki. A munkavédelmi szakember fő feladata, hogy a munkahelyeken az ott dolgozók és a látogatók, ügyfelek biztonságban legyenek, vagyis, hogy megelőzze a baleseteket, a személyi és vagyoni károkat, továbbá biztosítsa, hogy a cég megfeleljen a biztonságra vonatkozó törvényi előírásoknak.

 

◦ Hazánkban az EHS szakember tipikusan munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező szakember, akit átfogó szakmai tapasztalatának köszönhetően elsősorban multinacionális környezetben alkalmaznak, ahol a hatályos magyar jogszabályi alapok mellett a multinacionális vállalatok belső munkavédelmi szabályrendszerének betartatása is a feladatai közé tartozik.

ISO szabvány

az International Organization for Standardization (ISO) által kiadott széles körű nemzetközi ipari és kereskedelmi szabványok (előírások és iránymutatások), amelyek közül néhány közvetlenül kapcsolódik a munka- és egészségvédelemhez.

 

◦ ISO 14001: a nagy és kis szervezetek számára egyaránt alkalmazható környezetközpontú irányítási rendszer szabvány, ami előírja azokat az alapvető szabályokat, amelyekkel egy vállalat hatékony környezetközpontú szemlélettel tudja kialakítani működését, továbbá kijelöli az ehhez kapcsolódó költséghatékony, rendszeralapú, rugalmas eszközöket és legjobb szervezeti gyakorlatokat.

 

◦ ISO 45001: a munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerek követelményeit határozza meg a munkahelyi balesetek és egészségkárosodások megelőzése, illetve a munkavállalók egészségének és biztonságának előmozdítása érdekében. Előírja a munkavállalókkal történő rendszeres, átlátható, nyílt kommunikációt és megfelelő képzésüket a munkahelyi egészségvédelem és biztonság terén.

ADR tanácsadás

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. NFM rendelet előírja, hogy Magyarország területén minden olyan vállalkozásnak kötelessége legalább egy ADR vizsgával rendelkező szállítási biztonsági tanácsadó alkalmazása, amelynek fő vagy melléktevékenységei közé tartozik az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás) hatálya alá tartozó áruk szállítása, szállítmányozása, fuvarozása; be és/vagy kirakodása; tárolása; csomagolása; illetve ilyen áruk feladója vagy címzettje lehet. ADR oktatást kell kapniuk a veszélyes áru szállításában résztvevő dolgozóknak: feladó, berakó, csomagoló, töltő, fuvarozó, szállítónak (gépjármű vezetőjének és személyzetének), kirakó.

Tűzvédelmi szabályzat

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény szerint a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek és jogi személyeknek Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük, ha:

 

◦ a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötvennél több munkavállalót foglalkoztatnak,

 

◦ az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt,

 

◦ 10 fő befogadóképességet meghaladó kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

 

Az ezen leírásba nem tartozó gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek kötelesek a munkavállalóik és a munkavégzésben részt vevő családtagjaik részére elérhetővé tenni a rendeletben közzétett, általános tűzvédelmi szabályzatot. A törvény továbbá pontosan előírja, hogy kiknek és mely esetekben kötelező a tűzvédelem biztosításáról megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével gondoskodniuk. Tűzvédelmi szabályzatot az adott létesítmény tűzvédelmi veszélyességének megfelelően közép- vagy felsőfokú tűzvédelmi szakképesítés birtokában lehet készíteni. A veszélyesség függvényében vagy középfokú szakképesítéssel rendelkező tűzvédelmi szakértőt (havi 8 órában) vagy felsőfokú tűzvédelmi szakértőt (havi 16 órában) szükséges foglalkoztatni. Amennyiben az Önt érintő kötelező tűzvédelmi feladatokról szeretne tájékozódni, forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken!

Munkavédelmi tanácsadás

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében a Magyarországon munkát végzőknek joga van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez. A törvény előírja, hogy minden cégnek, ahol legalább 1 alkalmazottat foglalkoztatnak – munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező szakembert kell alkalmaznia. A munkavédelmi tanácsadás keretében a szakemberek segítséget nyújtanak az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésében – a munkahelyi balesetek és egészségkárosodások megelőzése érdekében. (pl. védőberendezés, védőruházat, munkavédelmi oktatás) Fontos hangsúlyozni, hogy a munkavédelem egy olyan értékteremtő tevékenység, ami a balesetek megelőzése mellett a jelentős összegű – kártalanítási költségek elkerülését is biztosítani tudja. A Munkavédelmi törvény a cég tevékenységének veszélyességi besorolásának és létszámának megfelelően pontosan meghatározza, hogy milyen munkavédelmi szaktevékenységek ellátására van szükség az adott cégnél. Kalkulátorunk segítségével Ön gyorsan és könnyen könnyedén megállapíthatja, hogy milyen időtartamban, milyen szakképzettségi szintű munkavédelmi szakembert köteles foglalkoztatni.

Emelőgép felülvizsgálat

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet értelmében az emelőgép tulajdonosának gondoskodnia kell az emelőgép időszakos biztonsági felülvizsgálatáról, fővizsgálatáról és szerkezeti vizsgálatairól, amelyekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

◦ Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot legalább ötévenként, vagy az emelőgép környezetének megváltozásakor (pl. a kiszolgált technológia megváltozásakor) kell elvégezni, kivéve, ha a gyártó ennél rövidebb gyakoriságot ír elő.

 

Emelőgépes időszakos vizsgálat: az emelőgép névleges terhelésétől és üzemidejétől függően 1-5-ig csoportokba sorolják az emelőgépeket. Az 5-ös csoport esetén három havonta, az 1-esnél 8 havonta szükséges biztonsági felülvizsgálatot elvégezni. A biztonsági felülvizsgálatok 3-as csoportokban követik egymást. Az első minden esetben egy teljes átvizsgálást jelentő Fővizsgálat, melyet főleg szemrevételezéses és egyszerű(bb) mérési elemeket tartalmazó – első és második szerkezeti vizsgálat követ. Ezután újra Fővizsgálat következik, amit ismételten két szerkezeti vizsgálat követ.

Amennyiben munka-, tűz- vagy környezetvédelmi feladat elvégzésére – képzett, felelősségteljes szakembert keres – forduljon hozzánk bizalommal – optimális megoldást biztosítunk Önnek minden helyzetre!